Pneumatic Actuator
เป็นหัวขับวาล์วที่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าร่วมกับแรงดันลมในการเปิด-ปิดวาล์ว มี 2 รูปแบบคือ แบบใช้ไฟฟ้าและลมในการสั่งทั้งปิดและเปิดวาล์ว (Double-acting actuator)
และอีกแบบหนึ่งคือใช้ไฟฟ้าร่วมกับลมในการเปิดวาล์วแต่ใช้สปริงในการปิดวาล์ว (Spring-return Actuator)

error: Please contact Fluid Pipe Engineering Co., Ltd.
Scroll to Top