NAW-1 / NAW-2 Sight Glass 
NAW-1 เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลแบบลูกบอลสำหรับติดตั้งกับท่อในแนวนอน สำหรับรุ่นวัสดุตัวเรือน SS316 มีขนาดตั้งแต่ 1/4"-1 1/2" 
และขนาด 1/4"-1" สำหรับวัสดุตัวเรือน PP, PVDF ส่วนลูกบอลจะเป็นเทปล่อนสีขาวขุ่น (PTFE) โดมกระจกเป็นกระจกนิรภัยชนิดเทมเปอร์
ลักษณะการทำงานคือในสภาวะปกติที่ยังไม่มีของเหลวไหลผ่านลูกบอลจะตกลงอยู่ด้านล่างของเบ้า เมื่อมีของเหลวไหลผ่านลูกบอลจะลอยและหมุน
อยู่ที่กระจกด้านบน
NAW-2 เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลแบบใบพัดหมุนสามาถติดตั้งได้ทั้งท่อในแนวนอนและแนวตั้ง มีขนาดตั้งแต่ 1/4"-1" มีวัสดุตัวเรือนให้เลือก
คือ SS316, PP, PVDF ส่วนใบพัดหมุนมีวัสดุให้เลือกคือ PP, PVDF, PPS, โดมกระจกเป็นกระจกนิรภัยชนิดเทมเปอร์

NAW-1 With Teflon Ball
Service : for Gases and Liquid
Body Material : SS316, PP, PVDF
Ball : Teflon (PTFE)
Glass Dome : Tempered Glass
Connection Size : 1/4″- 1 1/2″ (SS316 Material) and 1/4″-1″ (PP/PVF Material)
Installation : Horizontal

NAW-2 With Rotor (Spinner)
Service : for Gases and Liquid
Body Material : SS316, PP, PVDF
Rotor (Spinner) : POM, PP, PPS,PVDF
Glass Dome : Tempered Glass
Connection Size : 1/4″- 1″
Installation : Horizontal or Vertical

error: Please contact Fluid Pipe Engineering Co., Ltd.
Scroll to Top