DGT / DGF Oval Gear Meter / Sensor : (โฟล์วมิเตอร์วัดน้ำมัน, ของเหลวที่มีความหนืด)
DGT/DGF เป็นโฟล์วมิเตอร์แบบเฟืองรูปวงรี (Oval) ภายในประกอบด้วยเฟือง 2 ตัววางตั้งฉากกันโดยเมื่อของเหลวที่มีแรงดันไหลเข้ามาจะทำให้เฟืองหมุนขับเคลื่อนเพื่อรับ
และผลักของเหลวออกซึ่งจะมีปริมาตรคงที่ และที่ด้านบนของเฟืองทั้งสองตัวจะฝังแม่เหล็กขนาดเล็กไว้เพื่อทำให้ตัวรับสัญญาณซึ่งอาจจะเป็น Reed Switch หรือ Hall Effect
Sensor ทำงานและส่งสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณพัลส์ โฟล์วมิเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดเช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเตา, น้ำมันดีเซล, กรีเซอร์รีน เป็นต้น
การติดตั้งโฟล์ว
มิเตอร์ชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตั้งสแตนเนอร์ (Strainer) ที่มีค่าความละเอียดของใส้กรองตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาเพื่อป้องกันความเสียหายของเฟือง
นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งตัวมิเตอร์ให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องตามคู่มือของผู้ผลิตด้วย สำหรับรุ่น DGT Series ข้อต่อจะเป็นเกลียวในโดยมีขนาดตั้งแต่ 1/4"-1 1/2" ส่วนรุ่น DGF Series
จะเป็นหน้าแปลนมีขนาดตั้งแต่ 3/4" - 6" โดยทั้งสองรุ่นจะมีวัสดุตัวเรือนและเกียร์ให้เลือกคือ Aluminum หรือ 316SS

  • ±0.5% Accuracy
  • Size  from 1/4″ – 6″
  • Aluminium or stainless steel material
  • Pulse output or digital display model
  • Viton O-Ring
  • Connection : Screw, Flange

error: Please contact Fluid Pipe Engineering Co., Ltd.
Scroll to Top